Числата в скоби показват броя на работните места във всяка категория