Оператор склад
Населено място
София,
Телефон:
+359 (02) 942 6813
Заплата:
1 - 1 Месечно
Индустриален сектор
Логистика, Спедиция
Референтен номер
BGR/8319
Вид
Постоянен

Описание на работата

Участва активно и енергично при извършване на товаро-разтоварни операции при и по повод приемане и предаване на пратки и стоки. Извършва дейности по приемане, обработка, съхранение и предаване на пратки и стоки. Следи за състоянието на приетите, обработени и съхранявани пратки и стоки и сигнализира на Началник Склад при възникнали липси, несъответствия или щети. Участва при извършване на инвентаризации. Спазва правилника за вътрешния трудов ред и правилата за безопасност и здраве при работа.

Профил на кандидата

Образование: средно образование. Предишен опит на подобна позиция (ще се счита за предимство). Личностни качества: дисциплинираност, организираност и отговорност в работата.

Умения на кандидата

гъвкава заетост - работа на пълна работна седмица(понеделник-петък) или 3 дни в седмицата. отлично възнаграждение, съобразено с пазарните нива; професионално израстване във водеща международна логистична организация;

Информация за консултант

Менпауър София

100

Как да кандидатствам?

За да кандидатствате за тази позиция, моля натиснете бутона по-долу.