Главен Счетоводител
Населено място
Раковски, Пловдив,
Телефон:
+359 (032) 941 654
Заплата:
0 - 0 
Индустриален сектор
Производство - Храни и напитки
Референтен номер
BGR/8124
Вид
Постоянен

Описание на работата

- Отговаря за цялостната счетоводна дейност на дружеството; - Своевременно осигурява необходимата финансово-счетоводна информация, отчети и справки, необходими за ефективното управление на дружеството; - Съставя и осчетоводява първични и вторични счетоводни документи. - Изготвя текущи и периодични финансови отчети съгласно законови изисквания; - Контролира подаването на данъчни декларации и справки, статистически отчети, отчети за БНБ и други държавни институции; - Следи и прилага настъпилите изменения в областта на счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство; - Извършва счетоводно приключване и изготвя статистически отчети и формуляри за приключване на съответните отчетни периоди, годишно счетоводно приключване.

Профил на кандидата

- Висше икономическо образование; - Опит като Главен счетоводител- мин. 5 години; - Отлично познаване на счетоводните стандарти и данъчно законодателство; - Опит като счетоводител в производствена фирма се счита за предимство; - Владеене на руски език е за предпочитане; - Шофьорска книжка и личен автомобил.

Умения на кандидата

- Професионално развитие; - Отлични условия за работа; - Мотивиращо възнаграждение; - Коректно отношение.

Информация за консултант

Менпауър Пловдив

200

Невалидна?

За търсене на подобни обяви, моля натиснете бутона търсене