Главен Счетоводител
Location
Plovdiv, Rakovski ,
Phone:
+359 (032) 941 654
Salary:
0 - 0 
Occupation Type
Production - Food & Beverage
Job ID
BGR/8124
Position Type
Permanent

Job Description

- Отговаря за цялостната счетоводна дейност на дружеството; - Своевременно осигурява необходимата финансово-счетоводна информация, отчети и справки, необходими за ефективното управление на дружеството; - Съставя и осчетоводява първични и вторични счетоводни документи. - Изготвя текущи и периодични финансови отчети съгласно законови изисквания; - Контролира подаването на данъчни декларации и справки, статистически отчети, отчети за БНБ и други държавни институции; - Следи и прилага настъпилите изменения в областта на счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство; - Извършва счетоводно приключване и изготвя статистически отчети и формуляри за приключване на съответните отчетни периоди, годишно счетоводно приключване.

Candidate Qualifications

- Висше икономическо образование; - Опит като Главен счетоводител- мин. 5 години; - Отлично познаване на счетоводните стандарти и данъчно законодателство; - Опит като счетоводител в производствена фирма се счита за предимство; - Владеене на руски език е за предпочитане; - Шофьорска книжка и личен автомобил.

Candidate Skills

- Професионално развитие; - Отлични условия за работа; - Мотивиращо възнаграждение; - Коректно отношение.

Branch Information

Manpower Plovdiv

200

Expired Job

Use the Search Button below to search for similar jobs on ManpowerGroup´s job site.