Search Results
Salary Information:0 - 0 Търговски представител Отговорности: - Създава, поддържа и развива търговски отношения с обектите в поверената му/й зона; - Осигурява периодични търговски посещения в обектите си и взима заявки; - Сл....more
LocationVraca,
Type:Permanent
Date Posted: