Search Results
Salary Information:0 - 0 ЗАДЪЛЖЕНИЯ: Отговорност за предпроизводствения процес в компанията Координация на дейностите между различните отдели, доставчици и партньори Вътрешно и външно конфекциониране Изготвяне на работни....more
LocationElhovo ,
Type:Permanent
Date Posted: