Search Results
Salary Information:0 - 0 Отговорности: • Управление на правилното протичане на технологичния процес и спазване на зададените режими на производството, трансформирането, преноса и разпределението на електрическата енергия в Т....more
LocationKrichim ,
Type:Permanent
Date Posted: