Search Results
Salary Information:0 - 0 - Развитие на бизнес отношения с български и чуждестранни клиенти на компанията; - Проучване на пазарното развитие и предложения за нови стратегии за по-силно присъствие; - Планиране на фирмената де....more
LocationRakovski ,
Type:Permanent
Date Posted:
 
Salary Information:0 - 0 - Отговаря за цялостната счетоводна дейност на дружеството; - Своевременно осигурява необходимата финансово-счетоводна информация, отчети и справки, необходими за ефективното управление на дружест....more
LocationPlovdiv,
Type:Permanent
Date Posted: