Search Results
Salary Information:0 - 0 • Приема, описва и предава техника за ремонт; • Комуникира с клиенти и специалисти в отдела; • Подготвя приемно-предавателни протоколи, фактури и други документи; • Следи за коректно издаване на докум....more
LocationSofia,
Type:Permanent
Date Posted: