Els nombres en parèntesis indiquen el nombre d'ofertes de treball disponibles per a cada categoria