Search Results
Salary Information:0 - 0 Definisanje strategije sektora; kreiranje i usavršavanje politika i procedura u sektoru logistike Praćenje realizacije ostvarenja strategije, planova i politika preduzeća Organizacija sektora logistik....more
LocationBelgrade,
Type:Permanent
Date Posted: