Rezultati pretrage
Informacije o plati:0 - 0 Obilazi kupce i ugovara prodaju sa svim postojećim i potencijalnim kupcima na terenu koji mu je dodeljen Ostvaruje planove prodaje Evidentira i izveštava pretpostavljenog o svojim aktivnostima na tere....Više
LokacijaSubotica,
Tip:Zaposlenje na neodređeno vreme
Datum objave: