Številke v oklepajih prikazujejo razpoložljiva delovna mesta v posamezni kategoriji